otbs.euRusza nabór wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego w osiedlu Stare Stawy budynek M

 28.04.2020

Gmina Miasto Oświęcim ogłasza nabór wniosków na najem 51 lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku „M” położonym w Oświęcimiu przy ul. Sadowej.


Podstawowym warunkiem wynajmu jest wpłata 15% wartości mieszkania, tzw. umowa o partycypację. Szacowany koszt partycypacji za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania wynosi 625 zł. Kwotę tą należy wpłacić najpóźniej do 30.06.2020 r.  Przykładową wysokość partycypacji dla lokalu o metrażu 50 m2 wylicza się następująco: 15% wartości mieszkania x 50 m2 = kwota partycypacji do wpłaty,  625 zł x 50 m2 = 31.250,00 zł

W budynku powstanie 51 mieszkań na wynajem:
1 mieszkanie M-2 (pow. użytkowa mieszkania 39,10 m2),
47 mieszkań M-3 (pow. użytkowa mieszkań od 42,98 m2 do 45,74 m2),
3 mieszkania  M-4 (pow. użytkowa mieszkań (od 58 m2 do 58,84 m2).

Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2021 r.

O mieszkanie mogą ubiegać się osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Oświęcimiu (za wyjątkiem mieszkania komunalnego lub socjalnego pod warunkiem zrzeczenia się tego prawa z chwilą podpisania umowy najmu z Oświęcimskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) oraz spełniające kryteria dochodowe z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa w dostępie do lokali mieszkalnych przez osoby będące aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Kryterium dochodowe niezbędne do ubiegania się o najem lokalu mieszkalnego w budynku „M”
 

Wielkość gospodarstwa domowego

Minimalny dochód w zł/m-c

Maksymalny dochód w zł/m-c

1-osobowe

2.350,00 zł

4.241,34 zł

2-osobowe

3.500,00 zł

6.362,01 zł

3-osobowe

4.350,00 zł

8.747,76 zł

4-osobowe

5.100,00 zł

10.603,34 zł

5-osobowe

5.950,00 zł

12.724,01 zł


Każdy najemca przed podpisaniem umowy najmu, będzie zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu. Planowany czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania to 12,85 zł/m2. Wartość kaucji wylicza się następująco: stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 12 m-cy, np. 12,85 zł/m2 x 50 m2 x 12 m-cy = 7.710,00 zł.

Kryteria przydziału zostały określone w zarządzeniu Nr 0050.55.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2020 r. w sprawie zasiedlenia lokali mieszkalnych w zasobach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Oświęcim w budynku mieszkalnym „M” zlokalizowanym przy ul. Sadowej.

Wnioski należy składać do 22.05.2020 r. w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu przy ul. Bema 12, kontakt tel. 33/ 842-40-51 lub w siedzibie Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Oświęcimiu, przy ul. 11 Listopada 16c, kontakt tel. 33/ 844-40-64.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek mieszkaniowy,
2. oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego,
3. deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,
4. informacja dot. przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty do pobrania:


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

OK