otbs.euKontakt

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Plac Słoneczny 4/1
tel. 33 445 42 75
tel  33 486 95 72
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
tel. 797 867 955
Adresy e-mail
Sekretariat biuro@
Zarząd zarzad@
V-Prezes piotr.kmiecik@
Gł. Księgowy OTBS marta.orawczak@
Księgowość OTBS marta.berner@
katarzyna.stachura@
Dział techniczny natalia.bialkowska@
krzysztof.szczesniak@
Księg. wspólnoty agnieszka.noworyta@
Tech. wspólnoty grzegorz.sybirski@
Biuro Zarządu, kadry agnieszka.pokrzyk@
W każdym adresie e-mail po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Telefony wewnętrzne
Biuro 21
TBS Księgowość 22
TBS Techniczny 24
Wspólnoty Księgowość 26
Wspólnoty Techniczny 34

NIP 549-20-54-500
REGON 357118653
KRS 0000086315
Rachunek bankowy:
Bank PEKAO S.A. I oddział w Bielsku-Białej
filia w Oświęcimiu nr 54124011701111000024184623
Nadawca
Telefon
E-mail
Treść
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo
Numer specjalny dla właścicieli lokali należących do wspólnot mieszkaniowych oraz lokali usługowych, pod który można przesyłać w formie SMS lub MMS informacje zawierające na przykład zdjęcia z odczytami liczników,  zdjęcia deklaracji itp.: 798 482 524. Wiadomości odczytywane są w godzinach pracy biura OTBS.

Telefony alarmowe
W przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń należy zgłaszać je niezwłocznie w OTBS, a poza godzinami pracy na nr awaryjne:
a) instalacje elektryczne – tel. 695 001 450
b) instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – tel. 519 059 494
W razie potrzeby należy  zawiadomić również odpowiednie służby w szczególności:
c) straż pożarna – 998, 112, 33 843-26-71
d) pogotowie ratunkowe - 999, 112, 33 842 22 72
e) policja- 997, 112, 33 842-40-31
f) straż miejska – 986, 33 842 92 12
g) pogotowie gazowe – 33 844-47-71
h) pogotowie energetyczne – 33 842-35-35
i) pogotowie wodno-kanalizacyjne – 33 843 28 14
j) pogotowie ciepłownicze – 33 842 22 45
 OK