A A A
Nadawca
Telefon
E-mail
Treść
  • W związku z wprowadzonym stanem epidemii, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako Właściciel i Zarządca nieruchomości, w uzgodnieniu z firmą świadczącą usługę utrzymania czystości, dokonała zmiany zakresu prac porządkowych poprzez zmniejszenie częstotliwości zamiatania klatek schodowych, z dwóch razy w tygodniu na jeden raz w tygodniu. W zamian dodatkowo wykonywana będzie:

    - codzienna dezynfekcja klamek, uchwytów drzwi wejściowych do klatek, uchwytów i przycisków w windach (w budynkach w nie wyposażonych), przycisków domofonów.    

    dwa razy w tygodniu dezynfekcja włączników światła, klamek drzwi piwnic, skrzynek pocztowych, uchwytów poręczy.

    Dezynfekcja przeprowadzana będzie przy użyciu płynów do dezynfekcji.
       

Kontakt

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. 11-go Listopada 16c
tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adresy e-mail:
Sekretariat
Zarząd
Księgowość
Dział techniczny
Windykacja
Księg. wspólnoty
Techn. wspólnoty


sekretariat@
zarzad@
ksiegowosc@
techniczny@
windykacja@
ksiegowosc-wspolnoty@
techniczny-wspolnoty@
W każdym adresie e-mail
po znaku @ należy dopisać otbs.eu
NIP 549-20-54-500
REGON 357118653
KRS 0000086315
Rachunek bankowy:
Bank PEKAO S.A. I oddział w Bielsku-Białej
filia w Oświęcimiu nr 54124011701111000024184623
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo
Telefony alarmowe
W przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń należy zgłaszać je niezwłocznie w OTBS, a poza godzinami pracy na nr awaryjne:
a) instalacje elektryczne – tel. 731 440 223
b) instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – tel. 665 588 201
W razie potrzeby należy  zawiadomić również odpowiednie służby w szczególności:
c) straż pożarna – 998, 112, 33 843-26-71
d) pogotowie ratunkowe - 999, 112, 33 842 22 72
e) policja- 997, 112, 33 842-40-31
f) straż miejska – 986, 33 842 92 12
g) pogotowie gazowe – 33 844-47-71
h) pogotowie energetyczne – 33 842-35-35
i) pogotowie wodno-kanalizacyjne – 33 843 28 14
j) pogotowie ciepłownicze – 33 842 22 45