otbs.euDokonania

 14.04.2019

Dotychczasowa realizacja inwestycji.
 
Na zlecenie Urzędu Miasta wykonano aktualizację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego zakres obejmuje teren planowanej inwestycji i ograniczony jest:
- od północy ulicą Sadową,
- od zachodu ulicą 11 Listopada,
- od wschodu istniejącą drogą polną,
- od południa ulicą Zagrodową.
 
Koncepcję całościowego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego przyszłego osiedla pt. "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej docelowego zagospodarowania działki o powierzchni około 6 ha, położonej na osiedlu Stare Stawy, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, typu miejskiego, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" opracowała wyłoniona w formie przetargowej firma "Projekt" z Jeleniej Góry. Koncepcja ta uzyskała pozytywną opinię Zarządu Miasta i Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego i jest kanwą na podstawie, której opracowywane są kolejne etapy realizacyjne.


Plan zagospodarowania terenu
Plan zagospodarowania terenu


Pierwszy z zaprojektowanych budynków (budynek "B" przy ul. Sadowej 20 A-E) został wybudowany przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i oddany do użytkowania w 2003 r. Posiadał on 60 mieszkań z podziałem na: 20 mieszkań o powierzchni 59,24 m2 oraz 40 mieszkań o powierzchni 46,28 m2. Łączna powierzchnia użytkowa 3036 m2.

 

Budynek ?B?, Oświęcim, ul. Sadowa 20 A-E
Budynek "B", Oświęcim, ul. Sadowa 20 A-E


Kolejnym blokiem był budynek mieszkalno-usługowy (budynek „A” przy ul. Sadowej 16 A-D oraz ulicy 11 Listopada 3 A-G), w którym na przeważającej części parteru zostały zlokalizowane usługi o powierzchni 1142,84 m2 (m.in. sklepy, gabinety lekarskie, przedszkole, laboratorium, siłownia). Liczba mieszkań wyniosła 120 o powierzchni od 29 m2 do 75 m2, a łączna powierzchnia mieszkań to 5 612 m2. Dodatkowo przy budynku powstały dwa place zabaw oraz parkingi na ponad 120 samochodów osobowych.
 

Budynek ?A? Oświęcim, ul. Sadowa 16 A-D, ul. 11 Listopada 3 A-GBudynek "A" Oświęcim, ul. Sadowa 16 A-D, ul. 11 Listopada 3 A-G
 

Urząd Miasta chcąc pozyskać działki pod planowaną budowę budynku komunalnego oraz pod budowę drogi osiedlowej dla tych budynków i budynku TBS-u zaproponował zamianę swoich działek zlokalizowanych w obrębie ulic Zagrodowej i Kossaka przewidzianych pod zabudowę indywidualną i szeregową, na działki należące do Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr pgr. 289/143 (teren pod drogę osiedlową) pgr. 289/154 (teren pod budynki komunalne). Zamianę tą dokonano na mocy aktu notarialnego z dnia 12 listopada 2002 roku.
W związku z pozyskaniem terenu pod zabudowę szeregową na osiedlu Stare Stawy poprzez zamianę gruntów i zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na taką formę budownictwa, Zarząd wystąpił o aktualizację mapy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Pierwszy etap został zrealizowany w 2005 r. budową trzech domów w zabudowie szeregowej (z siedemnastu przewidzianych do zabudowy). Powierzchnia użytkowa każdego z planowanych domków wynosi około 140 m2i składa się z:
· w poziomie parteru z obszernego pokoju dziennego (z kominkiem) wraz z aneksem kuchennym, w. c. oraz garażem,
- w poziomie z piętra z czterech sypialni, łazienki z w. c. oraz tarasu nad garażem i balkonem,
- w poziomie z poddasza z pokoju relaksacyjnego.

 

I etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, Oświęcim, ul. Chełmońskiego, 3 domy, rok 2005
I etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, Oświęcim, ul. Chełmońskiego
3 domy, rok 2005


Ostatnim z wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego był budynek dla 76 rodzin o powierzchni użytkowej 3854,38 m2 (budynek „F” przy ul. Sadowej 54-64) Posiada on mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 28 m2 do 72 m2. W tym przypadku również wybudowany został plac zabaw oraz parkingi na około 80 samochodów osobowych.
 

Budynek ?F?, Oświęcim, ul. Sadowa 54-64Budynek "F", Oświęcim, ul. Sadowa 54-64


Spółka w 2009 roku pozyskała dotację celową z EkoFunduszu na doposażenie budynku "F" w odnawialne źródła energii (panele słoneczne oraz pompę ciepła).
Brak środków na dalsze finansowanie budownictwa przy udziale Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz jego zamknięcie spowodował, iż Spółka postanowiła kontynuować dalsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych za pomocą budowania budynków (jedno i wielorodzinnych) z pieniędzy przyszłych właścicieli. W ten sposób w roku:
 
1) 2011 powstało sześć domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2).

 

II etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Chełmońskiego, 6 domów
II etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Chełmońskiego
6 domów


2) 2012 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy "G" dla 26 rodzin o powierzchni 1 408,40 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 14 samochodów o powierzchni 439,41 m2
 

Budynek ?G?, Oświęcim, ul. Zagrodowa 29-31
 Budynek "G", Oświęcim, ul. Zagrodowa 29-31


3) 2013 powstały cztery domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej (każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2).

 

III etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Nad Młynówką, 4 domy
III etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Nad Młynówką
4 domy


4) 2013 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy "H" dla 23 rodzin o powierzchni 1400,73 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 14 samochodów o powierzchni 473,86 m2.
 

Budynek ?H?, Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 A-B
Budynek "H", Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 A-B
 

5) 2014 została wykonana przebudowa kamienicy przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu - OTBS posiada w niej udział procentowy wynoszący 59,96 na który składa się 6 mieszkań będących na I i II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 286,76 m2, pozostały udział posiadają właściciele lokali usługowych na parterze budynku.
 

Kamienica przy ul. Klasztornej 2 w OświęcimiuKamienica przy ul. Klasztornej 2 w Oświęcimiu


6) 2014 powstały cztery domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej (każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2)
 

IV etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Nad Młynówką, 4 domy
IV etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Nad Młynówką
4 domy

 

7) Przełom 2015 i 2016 powstały cztery domy jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2)
 

V etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Malczewskiego, 4 domy (zabudowa bliźniacza)
V etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Malczewskiego
4 domy (zabudowa bliźniacza)

 

V etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Malczewskiego, 1 dom (zabudowa wolnostojąca)
V etap zabudowy szeregowej na osiedlu Stare Stawy, ul. Malczewskiego
1 dom (zabudowa wolnostojąca)

 

8) 2016 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy "H" dla 26 rodzin o powierzchni 1 399,70 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 15 samochodów o powierzchni 485,14 m2
 

Budynek ?I?, Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 C-D

Budynek "I", Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 C-D

 


9) 2018 została wykonana przebudowa (łącznie z jej wyburzeniem w pierwszym etapie) kamienicy przy ul. Mickiewicza 5 w Oświęcimiu - OTBS posiada w niej udział procentowy wynoszący 65,82 na który składa się 6 mieszkań będących na I i II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 298,97 m2, pozostały udział posiada właściciel lokali usługowych na parterze budynku.


Budynek przy ul. Mickiewicza 5
Budynek przy ul. Mickiewicza 5


10) 2018 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy "J" dla 26 rodzin o powierzchni 1 391,90 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 15 samochodów o powierzchni 478,97 m2
 

Budynek ?J? ? Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 E-FBudynek "J" – Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 E-F


11) 2018 została wyremontowana kamienica i wykonana zamiana sposobu użytkowania kamienicy przy Rynku Głównym 16 w Oświęcimiu - OTBS posiada w niej udział procentowy wynoszący 60,91 na który składa się hostel na I i II piętrze o łącznej powierzchni użytkowej 363,12 m2 (14 pokoi), pozostały udział posiada właściciele dwóch lokali usługowych na parterze oraz jednego na piętrze przedmiotowego budynku.
 

Hostel przy Rynku Głównym 16Hostel przy Rynku Głównym 16


12) 2019 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy "L" dla 26 rodzin o powierzchni 1 395,79 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 15 samochodów o powierzchni 478,97 m2.
 

Budynek ?L? ? Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 I-JBudynek "L" – Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 I-J
 

13) 2019 oddano kolejny etap zabudowy szeregowej (7 domów z 9 domów - każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2)Zabudowa szeregowa – Oświęcim, ul. Malczewskiego


14) 2020 powstał budynek wielorodzinny dwuklatkowy „K” dla 26 rodzin o powierzchni 1 403,88 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 15 samochodów o powierzchni 481,04m2Budynek "K" – Oświęcim, ul. Zagrodowa 31 G-H
 

15) 2021 oddano kolejny etap zabudowy szeregowej (2 ostatnie domy z zakończonej części z zeszłego roku - każdy o powierzchni około 140 m2 w tym z garażem o powierzchni 20 m2)Zabudowa szeregowa – Oświęcim, ul. Malczewskiego
 

16) 2021 oddano do użytkowania budynek wielorodzinny czteroklatkowy „M” dla 70 rodzin o powierzchni 3 842,18 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 31 samochodów o powierzchni 1174,83 m2
Budynek "M" – Oświęcim, ul. Sadowa 46-52
 

17) 2022 oddano do użytkowania budynek wielorodzinny czteroklatkowy „N” dla 59 rodzin o powierzchni 2 782,84 m2 wraz z parkingiem podziemnym dla 28 samochodów o powierzchni 892,89 m2Budynek "N" – Oświęcim, ul. Sadowa 66-68Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

OK