otbs.euKamienica przy Placu Słonecznym 4

 12.11.2019

Remont kamienicy przy Placu Słonecznym 4 (Stare Miasto w Oświęcimiu) – 8 mieszkań na I, II i III piętrze.
Czas trwania budowy: rozpoczęcie III kwartał 2018 r. , planowane zakończenie IV kwartał 2020 r. Przedmiotowy budynek będzie posiadał mieszkania na drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji. Oferowane mieszkania będą wynajmowane na zasadzie najmu bez prawa do uzyskania w przyszłości własności.
Warunki pozyskania mieszkania: podstawowym warunkiem wynajmu jest wpłata do 30% wartości mieszkania. Szacowany koszt partycypacji (udziału w kosztach budowy) za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania to 1000 zł. Kwotę tą trzeba wpłacić do miesiąca od momentu podpisania umowy.
Kolejnym krokiem będzie wpłata przed zasiedleniem (IV kwartał 2020 r.) kaucji w wysokości dwunastokrotności czynszu (planowany czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania to 12,00 ).
W przypadku rezygnacji z mieszkania kwota partycypacji i kaucji jest zwracana na zasadach określonych w umowach.

W chwili obecnej wszystkie mieszkania są zajęte.
Finansowanie realizacji inwestycji odbywa się przez Unię Europejską, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014r.
Przedmiotowa inwestycja otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej w tym z EFRR oraz z programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M20P006)".

Pliki do pobrania:


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

  • Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że sprzątanie garaży odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

OK