A A A
  • Budowa na Placu Słonecznym 4 nabiera wyglądu. Wykonano już drewnianą część elewacji wraz z tynkami zewnętrznymi na piętrach I, II i III. Obecnie trwa podłączanie budynku do dolnego źródła ciepła oraz rozpoczęto wykonywanie wylewek cementowych.

Przydział mieszkań w budynku M

10.06.2020
W dniu 8 czerwca 2020r odbyło się losowanie przydziału 51 mieszkań przy ul. Sadowej 46-52 w Oświęcimiu (budynek oznaczony literowo "M") z udziałem notariusza. W jego wyniku rozlosowano mieszkania dla 63 zakwalifikowanych spośród 69 złożonych wniosków. 12 wniosków, które brały udział w losowaniu, ale nie wylosowały mieszkania, utworzyły listę rezerwową.

Od 16.06.2020r. będą podpisywane umowy partycypacyjne na wylosowane mieszkania. Każda z osób zostanie powiadomiona o możliwym terminie podpisania umowy. Termin wpłat partycypacji, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, mija 30.06.2020r.
 

Niepodpisanie umowy w powyższym terminie lub brak wpłaty partycypacji określonej w umowie skutkować będzie skreśleniem z listy osób oczekujących na mieszkanie.
 

W przypadku zwolnienia mieszkania nastąpi jego przydział wg zasady:

1. dla osób z listy rezerwowej wg kolejności uzyskanej w losowaniu na dany rodzaj mieszkania (jedno, dwu lub   trzypokojowe),

2. dla osób składających nowe wnioski na mieszkania wg kolejności składanych wniosków.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. 11-go Listopada 16c
tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
 
 
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo